Hệ thống nhúng từ BlackBerry

Hệ thống nhúng từ BlackBerry

Những hệ thống nhúng. Phần mềm an toàn, đáng tin cậy dành cho xe tự hành và nền tảng PKI được lưu trữ. Đẩy nhanh thời gian tiếp thị trong khi giảm chi phí. Các hệ thống nhúng quan trọng trong sứ mệnh thường được yêu cầu chạy 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm mà không bị lỗi. Các hệ thống như vậy phải được chứng nhận an toàn, cực kỳ đáng tin cậy và bảo mật cao.

Hệ thống thông báo khẩn cấp từ BlackBerry

Hệ thống thông báo khẩn cấp từ BlackBerry

Giao tiếp và Hợp tác trong Thời kỳ Khủng hoảng. Một hệ thống thông báo khẩn cấp hiệu quả theo nghĩa đen có thể là một công cụ cứu cánh và giảm thiểu gián đoạn hoạt động. Nó có thể cho phép các nhóm phản hồi và lãnh đạo của bạn nhận thức nhanh hơn về sự cố, có khả năng hiển thị trạng thái của nhân viên và tài sản, đồng thời cộng tác một cách an toàn, chính xác và hiệu quả với các nguồn lực nội bộ và dịch vụ của bên thứ ba.

Giao tiếp an toàn và cộng tác kinh doanh từ BlackBerry

Giao tiếp an toàn và cộng tác kinh doanh từ BlackBerry

Bảo mật cơ sở hạ tầng truyền thông của bạn. Việc bật giao tiếp trên các thiết bị mà người dùng lựa chọn, bao gồm BYOD, có thể tăng tốc hoạt động kinh doanh, nhưng điều quan trọng là phải chọn các sản phẩm giải quyết được các thiếu sót về khả năng sử dụng và bảo mật tiềm ẩn. Các sản phẩm BlackBerry® cung cấp các giải pháp trực quan cho nhu cầu liên lạc an toàn của bạn.

Quản lý điểm cuối thống nhất

Quản lý điểm cuối thống nhất

Quản lý điểm cuối thống nhất – UEM. Quản lý và Bảo mật Internet of Things. Làm thế nào bạn có thể quản lý hiệu quả nhóm thiết bị đang phát triển của mình. Khi các loại thiết bị mới phát triển, ranh giới giữa chúng bị mờ đi. Làm thế nào để bạn luôn kiểm soát? Một chiến lược quản lý điểm cuối hợp nhất toàn diện có thể đặt nền tảng cho các thiết bị an toàn.