Chia sẻ tệp doanh nghiệp bảo mật (EFSS) từ BlackBerry

Chia sẻ Tệp Doanh nghiệp Bảo mật (EFSS) từ BlackBerry. Tài liệu an toàn trong tổ chức siêu kết nối của bạn. Bảo vệ dữ liệu với tính năng đồng bộ hóa và chia sẻ tệp cấp doanh nghiệp an toàn.

Chia sẻ tệp an toàn có thể bảo vệ tổ chức của bạn

Trong một thế giới siêu kết nối, nhân viên muốn có quyền truy cập hoàn toàn vào thông tin và công cụ trên thiết bị di động từ các thiết bị họ chọn. Nhưng với việc tăng cường truy cập có thể làm tăng lỗ hổng bảo mật.

Trong một nghiên cứu gần đây của Ponemon , 61% nhân viên thú nhận đã gửi email không được mã hóa, không xóa được tài liệu bí mật hoặc vô tình chuyển tiếp dữ liệu nhạy cảm đến người nhận trái phép. Hệ thống Đồng bộ hóa và Chia sẻ Tệp Doanh nghiệp (EFSS) có thể giải quyết nhu cầu của cả nhân viên và CNTT – cũng như doanh nghiệp nói chung – để giảm nguy cơ vi phạm hoặc mất IP.

Nền tảng cộng tác nội dung an toàn

Trong bối cảnh kinh doanh ngày càng cạnh tranh, tài sản trí tuệ và dữ liệu khách hàng của tổ chức bạn có giá trị hơn bao giờ hết. Nhân viên cần các công cụ cho phép họ cộng tác với sự tự tin rằng thông tin nhạy cảm sẽ được bảo vệ.

Xem thêm:  Ứng dụng di động an toàn từ BlackBerry

Chỉ BlackBerry ® Workspaces mới có thể cung cấp các tính năng cộng tác nâng cao và các tổ chức bảo mật yêu cầu. Với BlackBerry Workspaces, bạn luôn nắm quyền kiểm soát, ngay cả sau khi các tệp được tải xuống và chia sẻ với bên thứ ba.

– Bảo vệ bên trong và bên ngoài tường lửa của bạn
– Công cụ khôi phục ransomware
– Quản lý quyền kỹ thuật số cấp tệp (DRM)
– Hỗ trợ đa nền tảng chưa từng có
– Quyền truy cập và kiểm soát hợp nhất cho các kho dữ liệu hiện có
– Theo dõi và báo cáo cho tất cả hoạt động của tệp