Giao tiếp an toàn và cộng tác kinh doanh từ BlackBerry

Bảo mật cơ sở hạ tầng truyền thông của bạn. Việc bật giao tiếp trên các thiết bị mà người dùng lựa chọn, bao gồm BYOD, có thể tăng tốc hoạt động kinh doanh, nhưng điều quan trọng là phải chọn các sản phẩm giải quyết được các thiếu sót về khả năng sử dụng và bảo mật tiềm ẩn. Các sản phẩm BlackBerry® cung cấp các giải pháp trực quan cho nhu cầu liên lạc an toàn của bạn.

Cộng tác: Văn bản, Thoại, Video và Hội nghị trên mọi thiết bị

Quyền truy cập trên thiết bị di động vào các công cụ cộng tác có thể tăng năng suất của lực lượng lao động phân tán. Quản lý khả năng sử dụng, kiểm soát và thông tin liên lạc an toàn có thể được thực hiện tốt nhất với một giải pháp duy nhất cho: Tiếng nói, Video, Nhắn tin, Hội nghị đa phương tiện, Truyền dữ liệu và tệp, Chia sẻ GPS.

Kết nối: Tích hợp các tính năng truyền thông an toàn trực tiếp trong ứng dụng của bạn

Các ứng dụng doanh nghiệp tùy chỉnh mang đến cơ hội cộng tác trực quan trong và ngoài tổ chức của bạn. Nền tảng Truyền thông dưới dạng Dịch vụ (CPaaS) có thể cho phép bạn nhúng các thông tin liên lạc an toàn vào các ứng dụng và dịch vụ của mình: Tiếng nói, Video, Nhắn tin, Truyền dữ liệu.

Xem thêm:  Hệ thống nhúng từ BlackBerry

Mở rộng: Enterprise IM trên tất cả các thiết bị

Bằng cách tích hợp với các giải pháp EIM phổ biến, bạn có thể kích hoạt khả năng giao tiếp và cộng tác an toàn trên tất cả các thiết bị: Microsoft® Lync®; Cisco Jabber.

Bảo vệ: Thoại, Nhắn tin và Dữ liệu

Giao tiếp trên thiết bị di động có thể dễ bị hack và nghe trộm. Điều cần thiết đối với các tổ chức trong môi trường bảo mật cao để bảo vệ những thông tin liên lạc nhạy cảm này với: Mã hóa end-to-end; An ninh cấp quốc phòng.

Chia sẻ: Cộng tác Nội dung Bảo mật

Nhân viên cần các công cụ cho phép họ cộng tác với sự tự tin rằng thông tin nhạy cảm sẽ được bảo vệ: Bảo vệ bên trong và bên ngoài tường lửa của bạn; Quản lý quyền kỹ thuật số cấp tệp (DRM); Hỗ trợ đa nền tảng chưa từng có.

Cảnh báo: Giữ an toàn cho mọi người và hoạt động

Tổ chức của bạn có thể tiếp tục hoạt động một cách an toàn và giải quyết cho tất cả những người của bạn trong một sự kiện bất ngờ không? Hệ thống thông báo khẩn cấp có thể cho phép bạn: Gửi hàng loạt thông báo khẩn cấp; Đưa ra các quyết định an toàn quan trọng; Cộng tác với các tổ chức khác.

Tìm giải pháp BlackBerry đáp ứng nhu cầu của bạn.